esküvői szalon
Tudnivalók
Fizetési opciók

Szalonunkban lehetőség van bankkártyával és készpénzzel is fizetni a bérleti díjat/vételi díjat.

A Szalon mérete adott, ezt kérjük, hogy vegyétek figyelembe, viszont – bizonyos keretek között – bárkit elhozhatsz, akiben megbízol, akinek adsz a véleményére. Viszont az a tapasztalat, hogy a férfiak egyrészt kellemetlenül érzik magukat, másrészt unatkoznak. (Mi sem értjük, hogy miért.) Másrészt a próbára úgysem jöhetnek be. (Ugye tudjuk, miért.)

Nagyon fontos, hogy milyen sarokmagasságú cipő lesz rajtad, mert a szoknya hosszát ahhoz fogjuk lemérni. Annak érdekében, hogy a ruha az esküvőn is úgy álljon rajtad, ahogy méréskor kérlek ne változtasd meg az eredetileg kiválaszott cipődet.

Az utolsó ruhaigazításra általában a Nagy Nap előtt 3-4 héttel fog megtörténni. Természetesen, ha szükséges akkor még az esemény előtt 1-2 héttel újra próbáljuk a ruhádat, hogy minden valóban tökéletesen rád legyen igazítva.

A ruhát annak érdekében, hogy ne gyűrödjön vedd ki a ruhazsákból és lógasd fel. Az abroncsot érdemes a földön tárolni, például az ágy alá betéve, ne lógasd, hiszen deformálódhat.

Csak és kizárólag a bérlő veheti át tőlünk a ruhát.

A tőlünk kapott, zipzáros ruhazsákban.

Abban a zsákban, amit adunk hozzá, bármilyen közlekedési eszközön tudod szállítani a ruhát.

Bárki visszahozhatja a bérelt termékeket, de főleg olyat válassz, akiben megbízol és oda is ér vele időben.

A szerződésben benne foglaltatik.

Remélhetőleg ez a lehetőség nem fog megtörténni, hiszen ezekre a csodálatos menyasszonyi ruhákra még a férfiak is duplán vigyáznának. 🙂

Abban az esetben, ha mégis megtörténik a baj a menyasszonyi ruhával, akkor utólagos kárpótlási díjat kell fizetni, a bérleti  szerződésben foglaltak szerint.

Természetesen mielőtt elviszed a ruhádat, újra átbeszélünk mindent, hogy mikre kell odafigyelned. Ha minden tanácsot betartasz akkor nem sok esély lesz arra, hogy a menyasszonyi ruha sérüljön. 

Kérjük, hogy a ruhákat próbáljátok meg időben visszajuttatni, hiszen a következő mennyasszony/bérlő is ugyanolyan állapotban szeretné megkapni, ahogyan te is kaptad, ehhez viszony időre van szükségünk. Ha esetleg mégis késel a ruha visszahozásával, a napidíj minden esetben 5000 Ft/nap.

Akkor nagyon szomorúak lennénk. 🙁 Ilyen esetben utólagos hiánypótlási díjat kell fizetni. Ha mégis megtalálnád az elhagyott kiegészítőket, kérünk. mihamarabb hozd vissza a Mystic Moment Esküvői Ruhaszalonba, hiszen nekünk a termékek számítanak ( lehet, hogy nem tudjuk pótolni), a blokk ellenében a pótlási díjat ez esetben visszafizetjük.

Igen, tudsz szerződni a Mystic Moment Esküvői Ruhaszalonban. Amennyiben még nem múltál el 14 éves, a gondviselőddel tudunk szerződést kötni.

Tudsz szerződni : A törvény szerint, a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére az alábbiak vonatkoznak:  ”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…)megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket.”

Ez annyit jelent, hogy kérlek amikor kiválasztottad a ruhád és szerződni szeretnél velünk akkor a gondviselőd kíséretében gyere el, hiszen szerződni vele tudunk ez esetben. Köszönjük szépen.

Adatvédelmi szabályzat

 1. Fő fogalmak
  • Mystic Moment bt: Mystic Moment Bt. , székhely: 2230 Gyömrő Szent István út 62.,cégjegyzékszám: 13 06 052520 adószám:21981427-1-13,emal: info@mysticmoment.hu, telefon: 0670 944 33 83
  • Honlap: mysticmoment.hu
  • Felhasználók: A honlap olvasói, látogatói és felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy jogalany, aki a honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja és megtekinti a honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen a Mystic Moment Bt. által a honlapon, vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (együttesen: felhasználás).
  • Ügyfelek: A Mystic Moment Bt-vel esküvői ruha, szalagavató ruha, keringőruha, alkalmi és báli ruha kellékekről szóló bérleti szerződés, táncruha bérleti szerződés, csoportos táncruha bérleti szerződés, használt vagy új termék adásvételi szerződés vagy más hasonló szerződés (a továbbiakban: szerződések alapján szerződéses jogviszonyban levő ügyfelek vásárlók viszonteladók üzleti partnerek.
  • ASZ: A jelen adatvédelmi szabályzat
  • Személyes adat: A természetes személy FELHASZNÁLÓVAL vagy ÜGYFÉLLEL kapcsolatba hozható adat.Emiatt különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany felhasználóval vagy az ügyféllel kapcsolatba hozható adat, emiatt különösen cégnév vagy egyén elnevezés, cégjegyszékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy a kapcsolattartó személy adatai, email címe, telefonszáma, egyéb elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • Adat: a személyes adat és az egyéb adat összessége
  • Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az adatokon vagy adatokkal végzett bármilyen művelet vagy műveletek összessége. Főleg az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  • Hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, ami a megfelelő tájékoztatáson alapul és amivel félreérthetetlen beleegyezését adja az adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásának minősül a jelen ASZ honlapon történő közzététele és az asz módosításának a jelen asz 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése
 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ASZ HATÁLYA
  • A jelen ASZ a felhasználó és az ügyfelek adatainak felhasználásra kezelésére, , tárolására(=ADATKEZELÉS) vonatkozó szabályokat tartalmazza
  • A honlap üzemeltetője a Mystic Moment Bt . A Mystic Moment Bt Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely főként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák szalagavatós ruhák, keringős ruhák, eladásra kínált ruhák ,táncruhák és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozik. A Mystic Moment Bt az alábbi címen: 2230 Gyömrő Táncsics út 81. működtet ruhaszalont.
  • Az adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba( azaz 2016.március) Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi felhasználóra és ügyfélre vonatkoznak
  • A Mystic Moment Bt fenntartja a jogot magának ASZ módosítására. A Mystic Moment Bt biztosítja, hogy a hatályos ASZ a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindig tartalmaznai kell a hatálybalépésének napját.Valamennyi felhasználó és ügyfél elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóik. Amennyiben az ASZ modósul ,akkor  a Mystic Moment Bt köteles jól látható módon jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját
  • A felhasználó a felhasználással, az ügyfél valamely szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ASZ szabályait elolvasta, megértette és elfogadta.
 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
  • A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályokoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadsárról szóló 2011.évi CXII. törvényre (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. Törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,Stabourgban, 1981.janurár 28. Napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.évi VI. Törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. Törvényre, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvényre (a továbbiakban a Ptk, a továbbiakban együttesen jogszabályok). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a jogszabályok és az egyéb, a felhasználás vagy a szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak
 4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
  • Az adatkezelés biztonsága: A Mystic Moment Bt az adatokat bizalmasan kezeli.Továbbá tiszteletben tartja a felhasználók és az ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Mystic Moment Bt megcsinálja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályokban foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségeket. Az adatkezelésre kizárólag a Mystic Moment Bt vagy (al)vállalkozó jogosultak. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a (z al) vállalkozási szerződésben a Mystic Moment Bt-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. A Mystic Moment Bt az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
  • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre csak a felhasználó vagy ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy a jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Mystic Moment Bt az által kezelt adatokat. A hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve- harmadik személynek csak a felhasználó vagy ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Mystic Moment Bt minden egy adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennál e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott e.
  • Az adat kezelés célhoz kötöttsége: Az adatot kezelni csak meghatározott célból, kötelezettség teljesítése ,jog gyakorlása és érdekében lehet. Az adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósuláshoz elengedtethetetlen, a cél elérésére alkalmas.Csak a cél megvalósuláshoz szükséges mértékben és ideig
  • Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja, hogy a Mystic Moment Bt, a felhasználók és az ügyfelek irányában fennálló, valamely szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja. A felhasználókat és az ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a felhasználók, valamint az ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a felhasználók, valamint az ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Mystic Moment Bt által a felhasználóknak és az ügyfeleknek nyújtott szolgálgatások színvonalát
  • Az adatok tárolása: a Mystic Moment Bt megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedéseket, amik az adatok biztonságos tároláshoz, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozáshoz, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségeket
  • A felhasználó, illetve az ügyfél tájékoztatása: a felhasználó, illetve az ügyfél kérelmére a Mystic Moment Bt kizárólag emailben ad tájékoztatást a felhasználónak, illetve az ügyfélnek a saját adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról; és az adatkezeléssel összefüggő tevekénységéről.Továbbá- az érintett adat továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felhasználó, illetve az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mystic Moment Bt harmadik fél felhasználónak, ügyfelének vagy sem felhasználónak, sem ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek- az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve- más felhasználó vagy ügyfél adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni
 • Szabad adatkezelés: valamennyi felhasználó és ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mystic Moment Bt jogosult a felhasználó, illetve az ügyfél úgynevezett szabadon fellelhető adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellelhető adatai szabadon, a felhasználó engedély nélkül kezelni
 1. ADATKEZELÉS
  • A Mystic Moment Bt a felhasználók számítógépén kis adatcsomag (un. Cookiet-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb minőségű működésének biztosítása.A felhasználó élményének a fokozása és a személyére szabása, valamint az oldal használatával összefüggő információk gyűjtése. Néhány cookie csak ideiglenes és eltűnnek, ha bezárja a felhasználó az általa használt böngészőt, de vannak tartós változatok is, amelyek egy ideig a számítógép által eltárolására kerülnek. A cookiet a felhasználó ki tudja törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookiek alkalmazását letiltsa. Ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt- amit a böngészője beállításai között akármikor megtehet- az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználójára is hatni fog. A cookiek alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal, valamint az oldal egyes funkcióinak működése nem teljes értékű           a Mystic Moment Bt az oldal teljesítményének méréséhez használ olyan eszközt, aminek segítségével a weboldalát egyfolytában fejleszti és javítja látogatóik számára. Ezeknek a sütiknek a segédletével a weboldala működésest analizálja és a honlap használata során az általános munkamentet tárolja (főként a nem kizárólagosan időpontfoglaláshoz, árajánlat kéréshez, azaz minden olyan folyamathoz szükséges, melyek több lépcsősök, valamint a közösségi média pluginokhoz való csatlakozást segíti elő). A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belepéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá
  • A felhasználok tudomásul veszik, hogy a honlap némely tartalmi funkció nyereményjátékok,Stb. csak regisztrál felhasználók részére érhetők el. A felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adni a következő adatai: a felhasználás helye (ország, a felhasználó email címe, vezetékneve és keresztneve (a továbbiakban: kötelező adatok. A felhasználó a adatkezeléshez való hozzájárulását a honlapon való regisztrációval automatikusan megadja. A regisztráció csak a kötelező adatok megadásával lehetséges. Ezért a felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg mindegyik kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A felhasználó a regisztráció során önkéntesen megadhatja a következő adatokat: állandó lakcím, nyelv, telefonszám, anyja neve, munkahely, beosztás, végzettség, szakterület, érdeklődési kör, cégnév vagy egyéb megnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más, azonosításra alkalmas adata (a továbbiakban: extra adatok). Az extra adatok megadása a hírlevelek elküldését, statisztikai kimutatások elkészítését, valamint célzottan marketinganyagok kiépítését segíti, egyebeken az extra adatokra is az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A felhasználó az extra adatok közül tetszőleges számú adatot adhat meg.
  • Valamely szerződés megkötése során kötelező adatok az alábbiak: az ügyfél teljes, személyi igazolványában szereplő vezeték és keresztneve, szegélyi igazolvány vagy útlevélszáma, állandó lakcíme email címe és telefonszám.A regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a felhasználó az adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a bejelentkezés menüpont saját profilom szekciójában az adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törlésééig tart, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy adatai A Mystic Moment Bt kizárólag saját statisztikai és marketing céljaira a továbbiakban is felhasználhatja.
  • A felhasználónak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását a hitlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a kötelező adatokat, ezen kívül megadhatja azextra adatokat vagy azok közül tetszőleg extra adatot
  • A felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a leiratkozás a hitlevélről gombra kattintva. Az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait a Mystic Moment Bt kizárólag saját statisztikai és marketingcéljaira felhasználhatja
 2. Vegyes rendelkezések
  1. A jelen asz értelmezésére a magyar jog az irányadó
  2. A jelen asz bármely rendelkezésének érvénytelensége az asz többi részének érvényességét nem érinti
  3. Bármilyen, a felhasználó vagy az ügyfél és a Mytic Moment Bt között a adatkezeléssel vagy a jelen asz-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a budai központi kerületi bíróság, illetve a székesfehérvári törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel

 

Hatályba lépés napja: 2017 március

Ruhákkal kapcsolatos kérdések

Szalonunkban lehetőség van bankkártyával és készpénzzel is fizetni a bérleti díjat/vételi díjat.

A Szalon mérete adott, ezt kérjük, hogy vegyétek figyelembe, viszont – bizonyos keretek között – bárkit elhozhatsz, akiben megbízol, akinek adsz a véleményére. Viszont az a tapasztalat, hogy a férfiak egyrészt kellemetlenül érzik magukat, másrészt unatkoznak. (Mi sem értjük, hogy miért.) Másrészt a próbára úgysem jöhetnek be. (Ugye tudjuk, miért.)

Nagyon fontos, hogy milyen sarokmagasságú cipő lesz rajtad, mert a szoknya hosszát ahhoz fogjuk lemérni. Annak érdekében, hogy a ruha az esküvőn is úgy álljon rajtad, ahogy méréskor kérlek ne változtasd meg az eredetileg kiválaszott cipődet.

Az utolsó ruhaigazításra általában a Nagy Nap előtt 3-4 héttel fog megtörténni. Természetesen, ha szükséges akkor még az esemény előtt 1-2 héttel újra próbáljuk a ruhádat, hogy minden valóban tökéletesen rád legyen igazítva.

A ruhát annak érdekében, hogy ne gyűrödjön vedd ki a ruhazsákból és lógasd fel. Az abroncsot érdemes a földön tárolni, például az ágy alá betéve, ne lógasd, hiszen deformálódhat.

Csak és kizárólag a bérlő veheti át tőlünk a ruhát.

A tőlünk kapott, zipzáros ruhazsákban.

Abban a zsákban, amit adunk hozzá, bármilyen közlekedési eszközön tudod szállítani a ruhát.

Bárki visszahozhatja a bérelt termékeket, de főleg olyat válassz, akiben megbízol és oda is ér vele időben.

A szerződésben benne foglaltatik.

Remélhetőleg ez a lehetőség nem fog megtörténni, hiszen ezekre a csodálatos menyasszonyi ruhákra még a férfiak is duplán vigyáznának. 🙂

Abban az esetben, ha mégis megtörténik a baj a menyasszonyi ruhával, akkor utólagos kárpótlási díjat kell fizetni, a bérleti  szerződésben foglaltak szerint.

Természetesen mielőtt elviszed a ruhádat, újra átbeszélünk mindent, hogy mikre kell odafigyelned. Ha minden tanácsot betartasz akkor nem sok esély lesz arra, hogy a menyasszonyi ruha sérüljön. 

Kérjük, hogy a ruhákat próbáljátok meg időben visszajuttatni, hiszen a következő mennyasszony/bérlő is ugyanolyan állapotban szeretné megkapni, ahogyan te is kaptad, ehhez viszony időre van szükségünk. Ha esetleg mégis késel a ruha visszahozásával, a napidíj minden esetben 5000 Ft/nap.

Akkor nagyon szomorúak lennénk. 🙁 Ilyen esetben utólagos hiánypótlási díjat kell fizetni. Ha mégis megtalálnád az elhagyott kiegészítőket, kérünk. mihamarabb hozd vissza a Mystic Moment Esküvői Ruhaszalonba, hiszen nekünk a termékek számítanak ( lehet, hogy nem tudjuk pótolni), a blokk ellenében a pótlási díjat ez esetben visszafizetjük.

Igen, tudsz szerződni a Mystic Moment Esküvői Ruhaszalonban. Amennyiben még nem múltál el 14 éves, a gondviselőddel tudunk szerződést kötni.

Tudsz szerződni : A törvény szerint, a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére az alábbiak vonatkoznak:  ”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…)megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket.”

Ez annyit jelent, hogy kérlek amikor kiválasztottad a ruhád és szerződni szeretnél velünk akkor a gondviselőd kíséretében gyere el, hiszen szerződni vele tudunk ez esetben. Köszönjük szépen.

Adatvédelmi szabályzat

 1. Fő fogalmak
  • Mystic Moment bt: Mystic Moment Bt. , székhely: 2230 Gyömrő Szent István út 62.,cégjegyzékszám: 13 06 052520 adószám:21981427-1-13,emal: info@mysticmoment.hu, telefon: 0670 944 33 83
  • Honlap: mysticmoment.hu
  • Felhasználók: A honlap olvasói, látogatói és felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy jogalany, aki a honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja és megtekinti a honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen a Mystic Moment Bt. által a honlapon, vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (együttesen: felhasználás).
  • Ügyfelek: A Mystic Moment Bt-vel esküvői ruha, szalagavató ruha, keringőruha, alkalmi és báli ruha kellékekről szóló bérleti szerződés, táncruha bérleti szerződés, csoportos táncruha bérleti szerződés, használt vagy új termék adásvételi szerződés vagy más hasonló szerződés (a továbbiakban: szerződések alapján szerződéses jogviszonyban levő ügyfelek vásárlók viszonteladók üzleti partnerek.
  • ASZ: A jelen adatvédelmi szabályzat
  • Személyes adat: A természetes személy FELHASZNÁLÓVAL vagy ÜGYFÉLLEL kapcsolatba hozható adat.Emiatt különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany felhasználóval vagy az ügyféllel kapcsolatba hozható adat, emiatt különösen cégnév vagy egyén elnevezés, cégjegyszékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy a kapcsolattartó személy adatai, email címe, telefonszáma, egyéb elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • Adat: a személyes adat és az egyéb adat összessége
  • Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az adatokon vagy adatokkal végzett bármilyen művelet vagy műveletek összessége. Főleg az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  • Hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, ami a megfelelő tájékoztatáson alapul és amivel félreérthetetlen beleegyezését adja az adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásának minősül a jelen ASZ honlapon történő közzététele és az asz módosításának a jelen asz 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése
 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ASZ HATÁLYA
  • A jelen ASZ a felhasználó és az ügyfelek adatainak felhasználásra kezelésére, , tárolására(=ADATKEZELÉS) vonatkozó szabályokat tartalmazza
  • A honlap üzemeltetője a Mystic Moment Bt . A Mystic Moment Bt Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely főként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák szalagavatós ruhák, keringős ruhák, eladásra kínált ruhák ,táncruhák és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozik. A Mystic Moment Bt az alábbi címen: 2230 Gyömrő Táncsics út 81. működtet ruhaszalont.
  • Az adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba( azaz 2016.március) Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi felhasználóra és ügyfélre vonatkoznak
  • A Mystic Moment Bt fenntartja a jogot magának ASZ módosítására. A Mystic Moment Bt biztosítja, hogy a hatályos ASZ a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindig tartalmaznai kell a hatálybalépésének napját.Valamennyi felhasználó és ügyfél elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóik. Amennyiben az ASZ modósul ,akkor  a Mystic Moment Bt köteles jól látható módon jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját
  • A felhasználó a felhasználással, az ügyfél valamely szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ASZ szabályait elolvasta, megértette és elfogadta.
 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
  • A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályokoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadsárról szóló 2011.évi CXII. törvényre (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. Törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,Stabourgban, 1981.janurár 28. Napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.évi VI. Törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. Törvényre, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvényre (a továbbiakban a Ptk, a továbbiakban együttesen jogszabályok). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a jogszabályok és az egyéb, a felhasználás vagy a szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak
 4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
  • Az adatkezelés biztonsága: A Mystic Moment Bt az adatokat bizalmasan kezeli.Továbbá tiszteletben tartja a felhasználók és az ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Mystic Moment Bt megcsinálja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályokban foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségeket. Az adatkezelésre kizárólag a Mystic Moment Bt vagy (al)vállalkozó jogosultak. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a (z al) vállalkozási szerződésben a Mystic Moment Bt-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. A Mystic Moment Bt az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
  • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre csak a felhasználó vagy ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy a jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Mystic Moment Bt az által kezelt adatokat. A hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve- harmadik személynek csak a felhasználó vagy ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Mystic Moment Bt minden egy adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennál e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott e.
  • Az adat kezelés célhoz kötöttsége: Az adatot kezelni csak meghatározott célból, kötelezettség teljesítése ,jog gyakorlása és érdekében lehet. Az adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósuláshoz elengedtethetetlen, a cél elérésére alkalmas.Csak a cél megvalósuláshoz szükséges mértékben és ideig
  • Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja, hogy a Mystic Moment Bt, a felhasználók és az ügyfelek irányában fennálló, valamely szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja. A felhasználókat és az ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a felhasználók, valamint az ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a felhasználók, valamint az ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Mystic Moment Bt által a felhasználóknak és az ügyfeleknek nyújtott szolgálgatások színvonalát
  • Az adatok tárolása: a Mystic Moment Bt megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedéseket, amik az adatok biztonságos tároláshoz, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozáshoz, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségeket
  • A felhasználó, illetve az ügyfél tájékoztatása: a felhasználó, illetve az ügyfél kérelmére a Mystic Moment Bt kizárólag emailben ad tájékoztatást a felhasználónak, illetve az ügyfélnek a saját adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról; és az adatkezeléssel összefüggő tevekénységéről.Továbbá- az érintett adat továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felhasználó, illetve az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mystic Moment Bt harmadik fél felhasználónak, ügyfelének vagy sem felhasználónak, sem ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek- az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve- más felhasználó vagy ügyfél adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni
 • Szabad adatkezelés: valamennyi felhasználó és ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mystic Moment Bt jogosult a felhasználó, illetve az ügyfél úgynevezett szabadon fellelhető adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellelhető adatai szabadon, a felhasználó engedély nélkül kezelni
 1. ADATKEZELÉS
  • A Mystic Moment Bt a felhasználók számítógépén kis adatcsomag (un. Cookiet-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb minőségű működésének biztosítása.A felhasználó élményének a fokozása és a személyére szabása, valamint az oldal használatával összefüggő információk gyűjtése. Néhány cookie csak ideiglenes és eltűnnek, ha bezárja a felhasználó az általa használt böngészőt, de vannak tartós változatok is, amelyek egy ideig a számítógép által eltárolására kerülnek. A cookiet a felhasználó ki tudja törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookiek alkalmazását letiltsa. Ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt- amit a böngészője beállításai között akármikor megtehet- az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználójára is hatni fog. A cookiek alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal, valamint az oldal egyes funkcióinak működése nem teljes értékű           a Mystic Moment Bt az oldal teljesítményének méréséhez használ olyan eszközt, aminek segítségével a weboldalát egyfolytában fejleszti és javítja látogatóik számára. Ezeknek a sütiknek a segédletével a weboldala működésest analizálja és a honlap használata során az általános munkamentet tárolja (főként a nem kizárólagosan időpontfoglaláshoz, árajánlat kéréshez, azaz minden olyan folyamathoz szükséges, melyek több lépcsősök, valamint a közösségi média pluginokhoz való csatlakozást segíti elő). A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belepéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá
  • A felhasználok tudomásul veszik, hogy a honlap némely tartalmi funkció nyereményjátékok,Stb. csak regisztrál felhasználók részére érhetők el. A felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adni a következő adatai: a felhasználás helye (ország, a felhasználó email címe, vezetékneve és keresztneve (a továbbiakban: kötelező adatok. A felhasználó a adatkezeléshez való hozzájárulását a honlapon való regisztrációval automatikusan megadja. A regisztráció csak a kötelező adatok megadásával lehetséges. Ezért a felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg mindegyik kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A felhasználó a regisztráció során önkéntesen megadhatja a következő adatokat: állandó lakcím, nyelv, telefonszám, anyja neve, munkahely, beosztás, végzettség, szakterület, érdeklődési kör, cégnév vagy egyéb megnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más, azonosításra alkalmas adata (a továbbiakban: extra adatok). Az extra adatok megadása a hírlevelek elküldését, statisztikai kimutatások elkészítését, valamint célzottan marketinganyagok kiépítését segíti, egyebeken az extra adatokra is az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A felhasználó az extra adatok közül tetszőleges számú adatot adhat meg.
  • Valamely szerződés megkötése során kötelező adatok az alábbiak: az ügyfél teljes, személyi igazolványában szereplő vezeték és keresztneve, szegélyi igazolvány vagy útlevélszáma, állandó lakcíme email címe és telefonszám.A regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a felhasználó az adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a bejelentkezés menüpont saját profilom szekciójában az adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törlésééig tart, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy adatai A Mystic Moment Bt kizárólag saját statisztikai és marketing céljaira a továbbiakban is felhasználhatja.
  • A felhasználónak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását a hitlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a kötelező adatokat, ezen kívül megadhatja azextra adatokat vagy azok közül tetszőleg extra adatot
  • A felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a leiratkozás a hitlevélről gombra kattintva. Az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait a Mystic Moment Bt kizárólag saját statisztikai és marketingcéljaira felhasználhatja
 2. Vegyes rendelkezések
  1. A jelen asz értelmezésére a magyar jog az irányadó
  2. A jelen asz bármely rendelkezésének érvénytelensége az asz többi részének érvényességét nem érinti
  3. Bármilyen, a felhasználó vagy az ügyfél és a Mytic Moment Bt között a adatkezeléssel vagy a jelen asz-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a budai központi kerületi bíróság, illetve a székesfehérvári törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel

 

Hatályba lépés napja: 2017 március

Szállítási információk

Szalonunkban lehetőség van bankkártyával és készpénzzel is fizetni a bérleti díjat/vételi díjat.

A Szalon mérete adott, ezt kérjük, hogy vegyétek figyelembe, viszont – bizonyos keretek között – bárkit elhozhatsz, akiben megbízol, akinek adsz a véleményére. Viszont az a tapasztalat, hogy a férfiak egyrészt kellemetlenül érzik magukat, másrészt unatkoznak. (Mi sem értjük, hogy miért.) Másrészt a próbára úgysem jöhetnek be. (Ugye tudjuk, miért.)

Nagyon fontos, hogy milyen sarokmagasságú cipő lesz rajtad, mert a szoknya hosszát ahhoz fogjuk lemérni. Annak érdekében, hogy a ruha az esküvőn is úgy álljon rajtad, ahogy méréskor kérlek ne változtasd meg az eredetileg kiválaszott cipődet.

Az utolsó ruhaigazításra általában a Nagy Nap előtt 3-4 héttel fog megtörténni. Természetesen, ha szükséges akkor még az esemény előtt 1-2 héttel újra próbáljuk a ruhádat, hogy minden valóban tökéletesen rád legyen igazítva.

A ruhát annak érdekében, hogy ne gyűrödjön vedd ki a ruhazsákból és lógasd fel. Az abroncsot érdemes a földön tárolni, például az ágy alá betéve, ne lógasd, hiszen deformálódhat.

Csak és kizárólag a bérlő veheti át tőlünk a ruhát.

A tőlünk kapott, zipzáros ruhazsákban.

Abban a zsákban, amit adunk hozzá, bármilyen közlekedési eszközön tudod szállítani a ruhát.

Bárki visszahozhatja a bérelt termékeket, de főleg olyat válassz, akiben megbízol és oda is ér vele időben.

A szerződésben benne foglaltatik.

Remélhetőleg ez a lehetőség nem fog megtörténni, hiszen ezekre a csodálatos menyasszonyi ruhákra még a férfiak is duplán vigyáznának. 🙂

Abban az esetben, ha mégis megtörténik a baj a menyasszonyi ruhával, akkor utólagos kárpótlási díjat kell fizetni, a bérleti  szerződésben foglaltak szerint.

Természetesen mielőtt elviszed a ruhádat, újra átbeszélünk mindent, hogy mikre kell odafigyelned. Ha minden tanácsot betartasz akkor nem sok esély lesz arra, hogy a menyasszonyi ruha sérüljön. 

Kérjük, hogy a ruhákat próbáljátok meg időben visszajuttatni, hiszen a következő mennyasszony/bérlő is ugyanolyan állapotban szeretné megkapni, ahogyan te is kaptad, ehhez viszony időre van szükségünk. Ha esetleg mégis késel a ruha visszahozásával, a napidíj minden esetben 5000 Ft/nap.

Akkor nagyon szomorúak lennénk. 🙁 Ilyen esetben utólagos hiánypótlási díjat kell fizetni. Ha mégis megtalálnád az elhagyott kiegészítőket, kérünk. mihamarabb hozd vissza a Mystic Moment Esküvői Ruhaszalonba, hiszen nekünk a termékek számítanak ( lehet, hogy nem tudjuk pótolni), a blokk ellenében a pótlási díjat ez esetben visszafizetjük.

Igen, tudsz szerződni a Mystic Moment Esküvői Ruhaszalonban. Amennyiben még nem múltál el 14 éves, a gondviselőddel tudunk szerződést kötni.

Tudsz szerződni : A törvény szerint, a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére az alábbiak vonatkoznak:  ”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…)megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket.”

Ez annyit jelent, hogy kérlek amikor kiválasztottad a ruhád és szerződni szeretnél velünk akkor a gondviselőd kíséretében gyere el, hiszen szerződni vele tudunk ez esetben. Köszönjük szépen.

Adatvédelmi szabályzat

 1. Fő fogalmak
  • Mystic Moment bt: Mystic Moment Bt. , székhely: 2230 Gyömrő Szent István út 62.,cégjegyzékszám: 13 06 052520 adószám:21981427-1-13,emal: info@mysticmoment.hu, telefon: 0670 944 33 83
  • Honlap: mysticmoment.hu
  • Felhasználók: A honlap olvasói, látogatói és felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy jogalany, aki a honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja és megtekinti a honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen a Mystic Moment Bt. által a honlapon, vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (együttesen: felhasználás).
  • Ügyfelek: A Mystic Moment Bt-vel esküvői ruha, szalagavató ruha, keringőruha, alkalmi és báli ruha kellékekről szóló bérleti szerződés, táncruha bérleti szerződés, csoportos táncruha bérleti szerződés, használt vagy új termék adásvételi szerződés vagy más hasonló szerződés (a továbbiakban: szerződések alapján szerződéses jogviszonyban levő ügyfelek vásárlók viszonteladók üzleti partnerek.
  • ASZ: A jelen adatvédelmi szabályzat
  • Személyes adat: A természetes személy FELHASZNÁLÓVAL vagy ÜGYFÉLLEL kapcsolatba hozható adat.Emiatt különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany felhasználóval vagy az ügyféllel kapcsolatba hozható adat, emiatt különösen cégnév vagy egyén elnevezés, cégjegyszékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy a kapcsolattartó személy adatai, email címe, telefonszáma, egyéb elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • Adat: a személyes adat és az egyéb adat összessége
  • Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az adatokon vagy adatokkal végzett bármilyen művelet vagy műveletek összessége. Főleg az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  • Hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, ami a megfelelő tájékoztatáson alapul és amivel félreérthetetlen beleegyezését adja az adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásának minősül a jelen ASZ honlapon történő közzététele és az asz módosításának a jelen asz 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése
 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ASZ HATÁLYA
  • A jelen ASZ a felhasználó és az ügyfelek adatainak felhasználásra kezelésére, , tárolására(=ADATKEZELÉS) vonatkozó szabályokat tartalmazza
  • A honlap üzemeltetője a Mystic Moment Bt . A Mystic Moment Bt Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely főként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák szalagavatós ruhák, keringős ruhák, eladásra kínált ruhák ,táncruhák és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozik. A Mystic Moment Bt az alábbi címen: 2230 Gyömrő Táncsics út 81. működtet ruhaszalont.
  • Az adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba( azaz 2016.március) Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi felhasználóra és ügyfélre vonatkoznak
  • A Mystic Moment Bt fenntartja a jogot magának ASZ módosítására. A Mystic Moment Bt biztosítja, hogy a hatályos ASZ a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindig tartalmaznai kell a hatálybalépésének napját.Valamennyi felhasználó és ügyfél elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóik. Amennyiben az ASZ modósul ,akkor  a Mystic Moment Bt köteles jól látható módon jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját
  • A felhasználó a felhasználással, az ügyfél valamely szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ASZ szabályait elolvasta, megértette és elfogadta.
 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
  • A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályokoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadsárról szóló 2011.évi CXII. törvényre (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. Törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,Stabourgban, 1981.janurár 28. Napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.évi VI. Törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. Törvényre, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvényre (a továbbiakban a Ptk, a továbbiakban együttesen jogszabályok). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a jogszabályok és az egyéb, a felhasználás vagy a szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak
 4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
  • Az adatkezelés biztonsága: A Mystic Moment Bt az adatokat bizalmasan kezeli.Továbbá tiszteletben tartja a felhasználók és az ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Mystic Moment Bt megcsinálja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályokban foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségeket. Az adatkezelésre kizárólag a Mystic Moment Bt vagy (al)vállalkozó jogosultak. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a (z al) vállalkozási szerződésben a Mystic Moment Bt-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. A Mystic Moment Bt az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
  • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre csak a felhasználó vagy ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy a jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Mystic Moment Bt az által kezelt adatokat. A hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve- harmadik személynek csak a felhasználó vagy ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Mystic Moment Bt minden egy adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennál e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott e.
  • Az adat kezelés célhoz kötöttsége: Az adatot kezelni csak meghatározott célból, kötelezettség teljesítése ,jog gyakorlása és érdekében lehet. Az adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósuláshoz elengedtethetetlen, a cél elérésére alkalmas.Csak a cél megvalósuláshoz szükséges mértékben és ideig
  • Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja, hogy a Mystic Moment Bt, a felhasználók és az ügyfelek irányában fennálló, valamely szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja. A felhasználókat és az ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a felhasználók, valamint az ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a felhasználók, valamint az ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Mystic Moment Bt által a felhasználóknak és az ügyfeleknek nyújtott szolgálgatások színvonalát
  • Az adatok tárolása: a Mystic Moment Bt megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedéseket, amik az adatok biztonságos tároláshoz, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozáshoz, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségeket
  • A felhasználó, illetve az ügyfél tájékoztatása: a felhasználó, illetve az ügyfél kérelmére a Mystic Moment Bt kizárólag emailben ad tájékoztatást a felhasználónak, illetve az ügyfélnek a saját adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról; és az adatkezeléssel összefüggő tevekénységéről.Továbbá- az érintett adat továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felhasználó, illetve az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mystic Moment Bt harmadik fél felhasználónak, ügyfelének vagy sem felhasználónak, sem ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek- az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve- más felhasználó vagy ügyfél adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni
 • Szabad adatkezelés: valamennyi felhasználó és ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mystic Moment Bt jogosult a felhasználó, illetve az ügyfél úgynevezett szabadon fellelhető adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellelhető adatai szabadon, a felhasználó engedély nélkül kezelni
 1. ADATKEZELÉS
  • A Mystic Moment Bt a felhasználók számítógépén kis adatcsomag (un. Cookiet-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb minőségű működésének biztosítása.A felhasználó élményének a fokozása és a személyére szabása, valamint az oldal használatával összefüggő információk gyűjtése. Néhány cookie csak ideiglenes és eltűnnek, ha bezárja a felhasználó az általa használt böngészőt, de vannak tartós változatok is, amelyek egy ideig a számítógép által eltárolására kerülnek. A cookiet a felhasználó ki tudja törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookiek alkalmazását letiltsa. Ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt- amit a böngészője beállításai között akármikor megtehet- az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználójára is hatni fog. A cookiek alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal, valamint az oldal egyes funkcióinak működése nem teljes értékű           a Mystic Moment Bt az oldal teljesítményének méréséhez használ olyan eszközt, aminek segítségével a weboldalát egyfolytában fejleszti és javítja látogatóik számára. Ezeknek a sütiknek a segédletével a weboldala működésest analizálja és a honlap használata során az általános munkamentet tárolja (főként a nem kizárólagosan időpontfoglaláshoz, árajánlat kéréshez, azaz minden olyan folyamathoz szükséges, melyek több lépcsősök, valamint a közösségi média pluginokhoz való csatlakozást segíti elő). A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belepéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá
  • A felhasználok tudomásul veszik, hogy a honlap némely tartalmi funkció nyereményjátékok,Stb. csak regisztrál felhasználók részére érhetők el. A felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adni a következő adatai: a felhasználás helye (ország, a felhasználó email címe, vezetékneve és keresztneve (a továbbiakban: kötelező adatok. A felhasználó a adatkezeléshez való hozzájárulását a honlapon való regisztrációval automatikusan megadja. A regisztráció csak a kötelező adatok megadásával lehetséges. Ezért a felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg mindegyik kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A felhasználó a regisztráció során önkéntesen megadhatja a következő adatokat: állandó lakcím, nyelv, telefonszám, anyja neve, munkahely, beosztás, végzettség, szakterület, érdeklődési kör, cégnév vagy egyéb megnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más, azonosításra alkalmas adata (a továbbiakban: extra adatok). Az extra adatok megadása a hírlevelek elküldését, statisztikai kimutatások elkészítését, valamint célzottan marketinganyagok kiépítését segíti, egyebeken az extra adatokra is az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A felhasználó az extra adatok közül tetszőleges számú adatot adhat meg.
  • Valamely szerződés megkötése során kötelező adatok az alábbiak: az ügyfél teljes, személyi igazolványában szereplő vezeték és keresztneve, szegélyi igazolvány vagy útlevélszáma, állandó lakcíme email címe és telefonszám.A regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a felhasználó az adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a bejelentkezés menüpont saját profilom szekciójában az adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törlésééig tart, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy adatai A Mystic Moment Bt kizárólag saját statisztikai és marketing céljaira a továbbiakban is felhasználhatja.
  • A felhasználónak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását a hitlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a kötelező adatokat, ezen kívül megadhatja azextra adatokat vagy azok közül tetszőleg extra adatot
  • A felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a leiratkozás a hitlevélről gombra kattintva. Az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait a Mystic Moment Bt kizárólag saját statisztikai és marketingcéljaira felhasználhatja
 2. Vegyes rendelkezések
  1. A jelen asz értelmezésére a magyar jog az irányadó
  2. A jelen asz bármely rendelkezésének érvénytelensége az asz többi részének érvényességét nem érinti
  3. Bármilyen, a felhasználó vagy az ügyfél és a Mytic Moment Bt között a adatkezeléssel vagy a jelen asz-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a budai központi kerületi bíróság, illetve a székesfehérvári törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel

 

Hatályba lépés napja: 2017 március

Esetlegesen felmerülő problémák esetén

Szalonunkban lehetőség van bankkártyával és készpénzzel is fizetni a bérleti díjat/vételi díjat.

A Szalon mérete adott, ezt kérjük, hogy vegyétek figyelembe, viszont – bizonyos keretek között – bárkit elhozhatsz, akiben megbízol, akinek adsz a véleményére. Viszont az a tapasztalat, hogy a férfiak egyrészt kellemetlenül érzik magukat, másrészt unatkoznak. (Mi sem értjük, hogy miért.) Másrészt a próbára úgysem jöhetnek be. (Ugye tudjuk, miért.)

Nagyon fontos, hogy milyen sarokmagasságú cipő lesz rajtad, mert a szoknya hosszát ahhoz fogjuk lemérni. Annak érdekében, hogy a ruha az esküvőn is úgy álljon rajtad, ahogy méréskor kérlek ne változtasd meg az eredetileg kiválaszott cipődet.

Az utolsó ruhaigazításra általában a Nagy Nap előtt 3-4 héttel fog megtörténni. Természetesen, ha szükséges akkor még az esemény előtt 1-2 héttel újra próbáljuk a ruhádat, hogy minden valóban tökéletesen rád legyen igazítva.

A ruhát annak érdekében, hogy ne gyűrödjön vedd ki a ruhazsákból és lógasd fel. Az abroncsot érdemes a földön tárolni, például az ágy alá betéve, ne lógasd, hiszen deformálódhat.

Csak és kizárólag a bérlő veheti át tőlünk a ruhát.

A tőlünk kapott, zipzáros ruhazsákban.

Abban a zsákban, amit adunk hozzá, bármilyen közlekedési eszközön tudod szállítani a ruhát.

Bárki visszahozhatja a bérelt termékeket, de főleg olyat válassz, akiben megbízol és oda is ér vele időben.

A szerződésben benne foglaltatik.

Remélhetőleg ez a lehetőség nem fog megtörténni, hiszen ezekre a csodálatos menyasszonyi ruhákra még a férfiak is duplán vigyáznának. 🙂

Abban az esetben, ha mégis megtörténik a baj a menyasszonyi ruhával, akkor utólagos kárpótlási díjat kell fizetni, a bérleti  szerződésben foglaltak szerint.

Természetesen mielőtt elviszed a ruhádat, újra átbeszélünk mindent, hogy mikre kell odafigyelned. Ha minden tanácsot betartasz akkor nem sok esély lesz arra, hogy a menyasszonyi ruha sérüljön. 

Kérjük, hogy a ruhákat próbáljátok meg időben visszajuttatni, hiszen a következő mennyasszony/bérlő is ugyanolyan állapotban szeretné megkapni, ahogyan te is kaptad, ehhez viszony időre van szükségünk. Ha esetleg mégis késel a ruha visszahozásával, a napidíj minden esetben 5000 Ft/nap.

Akkor nagyon szomorúak lennénk. 🙁 Ilyen esetben utólagos hiánypótlási díjat kell fizetni. Ha mégis megtalálnád az elhagyott kiegészítőket, kérünk. mihamarabb hozd vissza a Mystic Moment Esküvői Ruhaszalonba, hiszen nekünk a termékek számítanak ( lehet, hogy nem tudjuk pótolni), a blokk ellenében a pótlási díjat ez esetben visszafizetjük.

Igen, tudsz szerződni a Mystic Moment Esküvői Ruhaszalonban. Amennyiben még nem múltál el 14 éves, a gondviselőddel tudunk szerződést kötni.

Tudsz szerződni : A törvény szerint, a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére az alábbiak vonatkoznak:  ”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…)megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket.”

Ez annyit jelent, hogy kérlek amikor kiválasztottad a ruhád és szerződni szeretnél velünk akkor a gondviselőd kíséretében gyere el, hiszen szerződni vele tudunk ez esetben. Köszönjük szépen.

Adatvédelmi szabályzat

 1. Fő fogalmak
  • Mystic Moment bt: Mystic Moment Bt. , székhely: 2230 Gyömrő Szent István út 62.,cégjegyzékszám: 13 06 052520 adószám:21981427-1-13,emal: info@mysticmoment.hu, telefon: 0670 944 33 83
  • Honlap: mysticmoment.hu
  • Felhasználók: A honlap olvasói, látogatói és felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy jogalany, aki a honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja és megtekinti a honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen a Mystic Moment Bt. által a honlapon, vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (együttesen: felhasználás).
  • Ügyfelek: A Mystic Moment Bt-vel esküvői ruha, szalagavató ruha, keringőruha, alkalmi és báli ruha kellékekről szóló bérleti szerződés, táncruha bérleti szerződés, csoportos táncruha bérleti szerződés, használt vagy új termék adásvételi szerződés vagy más hasonló szerződés (a továbbiakban: szerződések alapján szerződéses jogviszonyban levő ügyfelek vásárlók viszonteladók üzleti partnerek.
  • ASZ: A jelen adatvédelmi szabályzat
  • Személyes adat: A természetes személy FELHASZNÁLÓVAL vagy ÜGYFÉLLEL kapcsolatba hozható adat.Emiatt különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany felhasználóval vagy az ügyféllel kapcsolatba hozható adat, emiatt különösen cégnév vagy egyén elnevezés, cégjegyszékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy a kapcsolattartó személy adatai, email címe, telefonszáma, egyéb elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • Adat: a személyes adat és az egyéb adat összessége
  • Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az adatokon vagy adatokkal végzett bármilyen művelet vagy műveletek összessége. Főleg az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  • Hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, ami a megfelelő tájékoztatáson alapul és amivel félreérthetetlen beleegyezését adja az adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásának minősül a jelen ASZ honlapon történő közzététele és az asz módosításának a jelen asz 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése
 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ASZ HATÁLYA
  • A jelen ASZ a felhasználó és az ügyfelek adatainak felhasználásra kezelésére, , tárolására(=ADATKEZELÉS) vonatkozó szabályokat tartalmazza
  • A honlap üzemeltetője a Mystic Moment Bt . A Mystic Moment Bt Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely főként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák szalagavatós ruhák, keringős ruhák, eladásra kínált ruhák ,táncruhák és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozik. A Mystic Moment Bt az alábbi címen: 2230 Gyömrő Táncsics út 81. működtet ruhaszalont.
  • Az adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba( azaz 2016.március) Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi felhasználóra és ügyfélre vonatkoznak
  • A Mystic Moment Bt fenntartja a jogot magának ASZ módosítására. A Mystic Moment Bt biztosítja, hogy a hatályos ASZ a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindig tartalmaznai kell a hatálybalépésének napját.Valamennyi felhasználó és ügyfél elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóik. Amennyiben az ASZ modósul ,akkor  a Mystic Moment Bt köteles jól látható módon jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját
  • A felhasználó a felhasználással, az ügyfél valamely szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ASZ szabályait elolvasta, megértette és elfogadta.
 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
  • A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályokoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadsárról szóló 2011.évi CXII. törvényre (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. Törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,Stabourgban, 1981.janurár 28. Napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.évi VI. Törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. Törvényre, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvényre (a továbbiakban a Ptk, a továbbiakban együttesen jogszabályok). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a jogszabályok és az egyéb, a felhasználás vagy a szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak
 4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
  • Az adatkezelés biztonsága: A Mystic Moment Bt az adatokat bizalmasan kezeli.Továbbá tiszteletben tartja a felhasználók és az ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Mystic Moment Bt megcsinálja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályokban foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségeket. Az adatkezelésre kizárólag a Mystic Moment Bt vagy (al)vállalkozó jogosultak. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a (z al) vállalkozási szerződésben a Mystic Moment Bt-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. A Mystic Moment Bt az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
  • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre csak a felhasználó vagy ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy a jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Mystic Moment Bt az által kezelt adatokat. A hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve- harmadik személynek csak a felhasználó vagy ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Mystic Moment Bt minden egy adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennál e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott e.
  • Az adat kezelés célhoz kötöttsége: Az adatot kezelni csak meghatározott célból, kötelezettség teljesítése ,jog gyakorlása és érdekében lehet. Az adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósuláshoz elengedtethetetlen, a cél elérésére alkalmas.Csak a cél megvalósuláshoz szükséges mértékben és ideig
  • Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja, hogy a Mystic Moment Bt, a felhasználók és az ügyfelek irányában fennálló, valamely szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja. A felhasználókat és az ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a felhasználók, valamint az ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a felhasználók, valamint az ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Mystic Moment Bt által a felhasználóknak és az ügyfeleknek nyújtott szolgálgatások színvonalát
  • Az adatok tárolása: a Mystic Moment Bt megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedéseket, amik az adatok biztonságos tároláshoz, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozáshoz, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségeket
  • A felhasználó, illetve az ügyfél tájékoztatása: a felhasználó, illetve az ügyfél kérelmére a Mystic Moment Bt kizárólag emailben ad tájékoztatást a felhasználónak, illetve az ügyfélnek a saját adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról; és az adatkezeléssel összefüggő tevekénységéről.Továbbá- az érintett adat továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felhasználó, illetve az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mystic Moment Bt harmadik fél felhasználónak, ügyfelének vagy sem felhasználónak, sem ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek- az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve- más felhasználó vagy ügyfél adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni
 • Szabad adatkezelés: valamennyi felhasználó és ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mystic Moment Bt jogosult a felhasználó, illetve az ügyfél úgynevezett szabadon fellelhető adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellelhető adatai szabadon, a felhasználó engedély nélkül kezelni
 1. ADATKEZELÉS
  • A Mystic Moment Bt a felhasználók számítógépén kis adatcsomag (un. Cookiet-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb minőségű működésének biztosítása.A felhasználó élményének a fokozása és a személyére szabása, valamint az oldal használatával összefüggő információk gyűjtése. Néhány cookie csak ideiglenes és eltűnnek, ha bezárja a felhasználó az általa használt böngészőt, de vannak tartós változatok is, amelyek egy ideig a számítógép által eltárolására kerülnek. A cookiet a felhasználó ki tudja törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookiek alkalmazását letiltsa. Ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt- amit a böngészője beállításai között akármikor megtehet- az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználójára is hatni fog. A cookiek alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal, valamint az oldal egyes funkcióinak működése nem teljes értékű           a Mystic Moment Bt az oldal teljesítményének méréséhez használ olyan eszközt, aminek segítségével a weboldalát egyfolytában fejleszti és javítja látogatóik számára. Ezeknek a sütiknek a segédletével a weboldala működésest analizálja és a honlap használata során az általános munkamentet tárolja (főként a nem kizárólagosan időpontfoglaláshoz, árajánlat kéréshez, azaz minden olyan folyamathoz szükséges, melyek több lépcsősök, valamint a közösségi média pluginokhoz való csatlakozást segíti elő). A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belepéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá
  • A felhasználok tudomásul veszik, hogy a honlap némely tartalmi funkció nyereményjátékok,Stb. csak regisztrál felhasználók részére érhetők el. A felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adni a következő adatai: a felhasználás helye (ország, a felhasználó email címe, vezetékneve és keresztneve (a továbbiakban: kötelező adatok. A felhasználó a adatkezeléshez való hozzájárulását a honlapon való regisztrációval automatikusan megadja. A regisztráció csak a kötelező adatok megadásával lehetséges. Ezért a felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg mindegyik kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A felhasználó a regisztráció során önkéntesen megadhatja a következő adatokat: állandó lakcím, nyelv, telefonszám, anyja neve, munkahely, beosztás, végzettség, szakterület, érdeklődési kör, cégnév vagy egyéb megnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más, azonosításra alkalmas adata (a továbbiakban: extra adatok). Az extra adatok megadása a hírlevelek elküldését, statisztikai kimutatások elkészítését, valamint célzottan marketinganyagok kiépítését segíti, egyebeken az extra adatokra is az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A felhasználó az extra adatok közül tetszőleges számú adatot adhat meg.
  • Valamely szerződés megkötése során kötelező adatok az alábbiak: az ügyfél teljes, személyi igazolványában szereplő vezeték és keresztneve, szegélyi igazolvány vagy útlevélszáma, állandó lakcíme email címe és telefonszám.A regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a felhasználó az adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a bejelentkezés menüpont saját profilom szekciójában az adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törlésééig tart, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy adatai A Mystic Moment Bt kizárólag saját statisztikai és marketing céljaira a továbbiakban is felhasználhatja.
  • A felhasználónak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását a hitlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a kötelező adatokat, ezen kívül megadhatja azextra adatokat vagy azok közül tetszőleg extra adatot
  • A felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a leiratkozás a hitlevélről gombra kattintva. Az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait a Mystic Moment Bt kizárólag saját statisztikai és marketingcéljaira felhasználhatja
 2. Vegyes rendelkezések
  1. A jelen asz értelmezésére a magyar jog az irányadó
  2. A jelen asz bármely rendelkezésének érvénytelensége az asz többi részének érvényességét nem érinti
  3. Bármilyen, a felhasználó vagy az ügyfél és a Mytic Moment Bt között a adatkezeléssel vagy a jelen asz-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a budai központi kerületi bíróság, illetve a székesfehérvári törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel

 

Hatályba lépés napja: 2017 március

Adatvédelmi szabályzat

Szalonunkban lehetőség van bankkártyával és készpénzzel is fizetni a bérleti díjat/vételi díjat.

A Szalon mérete adott, ezt kérjük, hogy vegyétek figyelembe, viszont – bizonyos keretek között – bárkit elhozhatsz, akiben megbízol, akinek adsz a véleményére. Viszont az a tapasztalat, hogy a férfiak egyrészt kellemetlenül érzik magukat, másrészt unatkoznak. (Mi sem értjük, hogy miért.) Másrészt a próbára úgysem jöhetnek be. (Ugye tudjuk, miért.)

Nagyon fontos, hogy milyen sarokmagasságú cipő lesz rajtad, mert a szoknya hosszát ahhoz fogjuk lemérni. Annak érdekében, hogy a ruha az esküvőn is úgy álljon rajtad, ahogy méréskor kérlek ne változtasd meg az eredetileg kiválaszott cipődet.

Az utolsó ruhaigazításra általában a Nagy Nap előtt 3-4 héttel fog megtörténni. Természetesen, ha szükséges akkor még az esemény előtt 1-2 héttel újra próbáljuk a ruhádat, hogy minden valóban tökéletesen rád legyen igazítva.

A ruhát annak érdekében, hogy ne gyűrödjön vedd ki a ruhazsákból és lógasd fel. Az abroncsot érdemes a földön tárolni, például az ágy alá betéve, ne lógasd, hiszen deformálódhat.

Csak és kizárólag a bérlő veheti át tőlünk a ruhát.

A tőlünk kapott, zipzáros ruhazsákban.

Abban a zsákban, amit adunk hozzá, bármilyen közlekedési eszközön tudod szállítani a ruhát.

Bárki visszahozhatja a bérelt termékeket, de főleg olyat válassz, akiben megbízol és oda is ér vele időben.

A szerződésben benne foglaltatik.

Remélhetőleg ez a lehetőség nem fog megtörténni, hiszen ezekre a csodálatos menyasszonyi ruhákra még a férfiak is duplán vigyáznának. 🙂

Abban az esetben, ha mégis megtörténik a baj a menyasszonyi ruhával, akkor utólagos kárpótlási díjat kell fizetni, a bérleti  szerződésben foglaltak szerint.

Természetesen mielőtt elviszed a ruhádat, újra átbeszélünk mindent, hogy mikre kell odafigyelned. Ha minden tanácsot betartasz akkor nem sok esély lesz arra, hogy a menyasszonyi ruha sérüljön. 

Kérjük, hogy a ruhákat próbáljátok meg időben visszajuttatni, hiszen a következő mennyasszony/bérlő is ugyanolyan állapotban szeretné megkapni, ahogyan te is kaptad, ehhez viszony időre van szükségünk. Ha esetleg mégis késel a ruha visszahozásával, a napidíj minden esetben 5000 Ft/nap.

Akkor nagyon szomorúak lennénk. 🙁 Ilyen esetben utólagos hiánypótlási díjat kell fizetni. Ha mégis megtalálnád az elhagyott kiegészítőket, kérünk. mihamarabb hozd vissza a Mystic Moment Esküvői Ruhaszalonba, hiszen nekünk a termékek számítanak ( lehet, hogy nem tudjuk pótolni), a blokk ellenében a pótlási díjat ez esetben visszafizetjük.

Igen, tudsz szerződni a Mystic Moment Esküvői Ruhaszalonban. Amennyiben még nem múltál el 14 éves, a gondviselőddel tudunk szerződést kötni.

Tudsz szerződni : A törvény szerint, a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére az alábbiak vonatkoznak:  ”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…)megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket.”

Ez annyit jelent, hogy kérlek amikor kiválasztottad a ruhád és szerződni szeretnél velünk akkor a gondviselőd kíséretében gyere el, hiszen szerződni vele tudunk ez esetben. Köszönjük szépen.

Adatvédelmi szabályzat

 1. Fő fogalmak
  • Mystic Moment bt: Mystic Moment Bt. , székhely: 2230 Gyömrő Szent István út 62.,cégjegyzékszám: 13 06 052520 adószám:21981427-1-13,emal: info@mysticmoment.hu, telefon: 0670 944 33 83
  • Honlap: mysticmoment.hu
  • Felhasználók: A honlap olvasói, látogatói és felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy jogalany, aki a honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja és megtekinti a honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen a Mystic Moment Bt. által a honlapon, vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (együttesen: felhasználás).
  • Ügyfelek: A Mystic Moment Bt-vel esküvői ruha, szalagavató ruha, keringőruha, alkalmi és báli ruha kellékekről szóló bérleti szerződés, táncruha bérleti szerződés, csoportos táncruha bérleti szerződés, használt vagy új termék adásvételi szerződés vagy más hasonló szerződés (a továbbiakban: szerződések alapján szerződéses jogviszonyban levő ügyfelek vásárlók viszonteladók üzleti partnerek.
  • ASZ: A jelen adatvédelmi szabályzat
  • Személyes adat: A természetes személy FELHASZNÁLÓVAL vagy ÜGYFÉLLEL kapcsolatba hozható adat.Emiatt különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany felhasználóval vagy az ügyféllel kapcsolatba hozható adat, emiatt különösen cégnév vagy egyén elnevezés, cégjegyszékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, a képviselő vagy a kapcsolattartó személy adatai, email címe, telefonszáma, egyéb elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  • Adat: a személyes adat és az egyéb adat összessége
  • Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az adatokon vagy adatokkal végzett bármilyen művelet vagy műveletek összessége. Főleg az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  • Hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, ami a megfelelő tájékoztatáson alapul és amivel félreérthetetlen beleegyezését adja az adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásának minősül a jelen ASZ honlapon történő közzététele és az asz módosításának a jelen asz 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése
 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ASZ HATÁLYA
  • A jelen ASZ a felhasználó és az ügyfelek adatainak felhasználásra kezelésére, , tárolására(=ADATKEZELÉS) vonatkozó szabályokat tartalmazza
  • A honlap üzemeltetője a Mystic Moment Bt . A Mystic Moment Bt Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely főként esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák szalagavatós ruhák, keringős ruhák, eladásra kínált ruhák ,táncruhák és kiegészítők kereskedelmével és bérbeadásával foglalkozik. A Mystic Moment Bt az alábbi címen: 2230 Gyömrő Táncsics út 81. működtet ruhaszalont.
  • Az adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen ASZ célja az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen ASZ a hatálybalépés napján lép hatályba( azaz 2016.március) Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi felhasználóra és ügyfélre vonatkoznak
  • A Mystic Moment Bt fenntartja a jogot magának ASZ módosítására. A Mystic Moment Bt biztosítja, hogy a hatályos ASZ a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ASZ-nak mindig tartalmaznai kell a hatálybalépésének napját.Valamennyi felhasználó és ügyfél elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóik. Amennyiben az ASZ modósul ,akkor  a Mystic Moment Bt köteles jól látható módon jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját
  • A felhasználó a felhasználással, az ügyfél valamely szerződés aláírásával elfogadja, hogy az ASZ szabályait elolvasta, megértette és elfogadta.
 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
  • A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályokoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadsárról szóló 2011.évi CXII. törvényre (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. Törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,Stabourgban, 1981.janurár 28. Napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.évi VI. Törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. Törvényre, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvényre (a továbbiakban a Ptk, a továbbiakban együttesen jogszabályok). A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a jogszabályok és az egyéb, a felhasználás vagy a szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak
 4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
  • Az adatkezelés biztonsága: A Mystic Moment Bt az adatokat bizalmasan kezeli.Továbbá tiszteletben tartja a felhasználók és az ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Mystic Moment Bt megcsinálja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben kialakítja azokat eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályokban foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségeket. Az adatkezelésre kizárólag a Mystic Moment Bt vagy (al)vállalkozó jogosultak. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a (z al) vállalkozási szerződésben a Mystic Moment Bt-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen ASZ-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre. A Mystic Moment Bt az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
  • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre csak a felhasználó vagy ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy a jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Mystic Moment Bt az által kezelt adatokat. A hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve- harmadik személynek csak a felhasználó vagy ügyfél előzetes engedélyével adja ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Mystic Moment Bt minden egy adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennál e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott e.
  • Az adat kezelés célhoz kötöttsége: Az adatot kezelni csak meghatározott célból, kötelezettség teljesítése ,jog gyakorlása és érdekében lehet. Az adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósuláshoz elengedtethetetlen, a cél elérésére alkalmas.Csak a cél megvalósuláshoz szükséges mértékben és ideig
  • Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja, hogy a Mystic Moment Bt, a felhasználók és az ügyfelek irányában fennálló, valamely szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja. A felhasználókat és az ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a felhasználók, valamint az ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a felhasználók, valamint az ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Mystic Moment Bt által a felhasználóknak és az ügyfeleknek nyújtott szolgálgatások színvonalát
  • Az adatok tárolása: a Mystic Moment Bt megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedéseket, amik az adatok biztonságos tároláshoz, illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozáshoz, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségeket
  • A felhasználó, illetve az ügyfél tájékoztatása: a felhasználó, illetve az ügyfél kérelmére a Mystic Moment Bt kizárólag emailben ad tájékoztatást a felhasználónak, illetve az ügyfélnek a saját adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról; és az adatkezeléssel összefüggő tevekénységéről.Továbbá- az érintett adat továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felhasználó, illetve az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mystic Moment Bt harmadik fél felhasználónak, ügyfelének vagy sem felhasználónak, sem ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek- az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve- más felhasználó vagy ügyfél adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni
 • Szabad adatkezelés: valamennyi felhasználó és ügyfél tudomásul veszi, hogy a Mystic Moment Bt jogosult a felhasználó, illetve az ügyfél úgynevezett szabadon fellelhető adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellelhető adatai szabadon, a felhasználó engedély nélkül kezelni
 1. ADATKEZELÉS
  • A Mystic Moment Bt a felhasználók számítógépén kis adatcsomag (un. Cookiet-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb minőségű működésének biztosítása.A felhasználó élményének a fokozása és a személyére szabása, valamint az oldal használatával összefüggő információk gyűjtése. Néhány cookie csak ideiglenes és eltűnnek, ha bezárja a felhasználó az általa használt böngészőt, de vannak tartós változatok is, amelyek egy ideig a számítógép által eltárolására kerülnek. A cookiet a felhasználó ki tudja törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookiek alkalmazását letiltsa. Ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt- amit a böngészője beállításai között akármikor megtehet- az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználójára is hatni fog. A cookiek alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal, valamint az oldal egyes funkcióinak működése nem teljes értékű           a Mystic Moment Bt az oldal teljesítményének méréséhez használ olyan eszközt, aminek segítségével a weboldalát egyfolytában fejleszti és javítja látogatóik számára. Ezeknek a sütiknek a segédletével a weboldala működésest analizálja és a honlap használata során az általános munkamentet tárolja (főként a nem kizárólagosan időpontfoglaláshoz, árajánlat kéréshez, azaz minden olyan folyamathoz szükséges, melyek több lépcsősök, valamint a közösségi média pluginokhoz való csatlakozást segíti elő). A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belepéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá
  • A felhasználok tudomásul veszik, hogy a honlap némely tartalmi funkció nyereményjátékok,Stb. csak regisztrál felhasználók részére érhetők el. A felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adni a következő adatai: a felhasználás helye (ország, a felhasználó email címe, vezetékneve és keresztneve (a továbbiakban: kötelező adatok. A felhasználó a adatkezeléshez való hozzájárulását a honlapon való regisztrációval automatikusan megadja. A regisztráció csak a kötelező adatok megadásával lehetséges. Ezért a felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg mindegyik kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A felhasználó a regisztráció során önkéntesen megadhatja a következő adatokat: állandó lakcím, nyelv, telefonszám, anyja neve, munkahely, beosztás, végzettség, szakterület, érdeklődési kör, cégnév vagy egyéb megnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más, azonosításra alkalmas adata (a továbbiakban: extra adatok). Az extra adatok megadása a hírlevelek elküldését, statisztikai kimutatások elkészítését, valamint célzottan marketinganyagok kiépítését segíti, egyebeken az extra adatokra is az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A felhasználó az extra adatok közül tetszőleges számú adatot adhat meg.
  • Valamely szerződés megkötése során kötelező adatok az alábbiak: az ügyfél teljes, személyi igazolványában szereplő vezeték és keresztneve, szegélyi igazolvány vagy útlevélszáma, állandó lakcíme email címe és telefonszám.A regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a felhasználó az adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a bejelentkezés menüpont saját profilom szekciójában az adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törlésééig tart, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy adatai A Mystic Moment Bt kizárólag saját statisztikai és marketing céljaira a továbbiakban is felhasználhatja.
  • A felhasználónak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását a hitlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a kötelező adatokat, ezen kívül megadhatja azextra adatokat vagy azok közül tetszőleg extra adatot
  • A felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a leiratkozás a hitlevélről gombra kattintva. Az adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait a Mystic Moment Bt kizárólag saját statisztikai és marketingcéljaira felhasználhatja
 2. Vegyes rendelkezések
  1. A jelen asz értelmezésére a magyar jog az irányadó
  2. A jelen asz bármely rendelkezésének érvénytelensége az asz többi részének érvényességét nem érinti
  3. Bármilyen, a felhasználó vagy az ügyfél és a Mytic Moment Bt között a adatkezeléssel vagy a jelen asz-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a budai központi kerületi bíróság, illetve a székesfehérvári törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel

 

Hatályba lépés napja: 2017 március